Help us develop support groups

Link: https://forms.gle/FDF9zdNwkJ3rs3VV8

Aita meil arendada tugigruppe/vestlusõhtuid! 👀

Soovime luua regulaarsed üritused, kus kogukonna liikmed saaksid üksteisega kogemusi vahetada ja tuge pakkuda. 🐈

Millised peaksid vestlusõhtud olema? Palun vasta meie lühikesele küsimustikule (täitmine võtab umbes 10 minutit). Aitäh! 💜

🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

Please help us develop support groups / community gatherings! 👀

We want to make an event series that brings community members together to share their experiences and offer each other support. 🐈

What should these events be like? Please fill out our short questionnaire (it should take around 10 minutes). Thank you! 💜