Käesolevad projektid

Peemoti Raamatuklubi

Projekt (2023-2-EE01-ESC30-SOL-000168146) algas 01.09.2023; Projektiperioodi pikkus on 4 kuud.

Projekt on saanud rahastust Euroopa Komisjoni Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist. Publikatsiooni sisu kajastab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.

Peemoti kunstiringid
(Tartu linna kultuuri väikeprojekt 2023)

Projekti “Peemoti kunstiringid” eesmärk on korraldada Peemoti keskuses erinevaid kunstiliike tutvustavaid teema- ja kunstiringe, milles saavad osaleda eelkõige LGBT+ kogukonna noored vanuses 13-25, et mitteametlikult õppida kunstiajalugu ja erinevaid kunstitegemise viise, leia uusi sõpru ja veeta aega turvalises ruumis.

Projekti kestus on 4 kuud  (september-detsember 2023) ja seda rahastab Tartu linn.

Tartu-logo-color_RGB

Lõppenud projektid

Peemoti Raamatud ehk Tartu LGBT+ kogukonna isemajandava keskuse loomine koosloome ning teenusedisaini meetodite abil

Kestus: 16/09/2022 – 16/09/2023 

Projekti eesmärk oli luua kogukonnakeskus, mis toetab oma tegevusega ürituste korraldamise ning sotsiaalse ettevõtluse näol Tartus elavaid eelkõige 14–40aastaseid LGBT+ kogukonna liikmeid. Projekti käigus luuakse koosloome ning teenusedisaini meetodite abil koos kohaliku LGBT+ kogukonnaga kogukonnakeskus, mis kasutab turvalise ruumi põhimõtet ning toimib kohtumispaiga ja ürituste korraldamise pinnana Tartu linnas ning mille tegevusega toetatakse LGBT+ kogukonda, müües LGBT+ kunstnike loomingut ja raamatuid ning palgates tööle LGBT+ kogukonna liikmeid. Projekti raames korraldatavad üritused on LGBT+ inimeste sotsiaalset olukorda toetavad ning nende vajalikkuse ja formaadi üle otsustab kohalik LGBT+ kogukond.

Projektiperioodi pikkus oli 12 kuud, projekt algas 16.09.2022.

Projekti rahastas EMP (Euroopa Majanduspiirkonna) toetuste Aktiivsete Kodanike Fond (Active Citizens Fund ehk ACF), mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

ACFi programmi rahastasid Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Fondi abil panustatakse EMP toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetusesaajate vahel.

Rohkem infot:

Tulemused

Projekti tulemusena oleme loonud LGBT+ kogukonnakeskuse, mis toimib turvalise ruumina, kus saab kohtuda teiste sarnaselt mõtlevate inimestega. Esimese aastaga on Peemoti keskus kaasanud 19 pühendunud vabatahtlikku, kes aitavad sellega, mis neile meeldib ja mida nad kõige paremini oskavad. Oleme teinud koostööd teiste mittetulundusühingute ja organisatsioonidega nagu Eesti Transinimeste Ühing, MTÜ Tartu LGBT+, MTÜ Vikerliit, Lille noortekeskus, Kogo galerii, Eesti Arstiüliõpilaste Liit ja nii edasi; lisaks pälvisime Eesti LGBT Ühingult haridus- ja noorsootöö vallas vikerkaarekangelase tiitli. See projekt võimaldas meil teha koostööd teiste Eesti LGBT+ mittetulundusühingute võrgustiku liikmetega, et korraldada üritusi ja arendada olulisi projekte, nagu Tartu Pride 2024 planeerimine, transsooliste ja mittebinaarsete inimeste tugigruppide läbiviimine, Baltic Pride’il 2023 osalemine ja Festhearti ürituste korraldamine. Kogukonnakeskus on koondanud Tartu LGBT+ aktivistid, kes on teinud koostööd uute projektide kirjutamisel ja ideede väljatöötamisel, et muuta Tartut LGBT+ inimeste jaoks paremaks.