Kõik järgmisele EYE-le!

Kas sul oleks vaja abi kulude katmisel, et sina ja su rühm saaksite tulla järgmisele EYE-le (Euroopa noorteüritus) Strasbourgis 9. ja 10. juunil 2023? Euroopa Parlament toetab kaasamist ja kodanikuaktiivsust ning aitab rahaliselt noorterühmi, kes tulevad ebasoodsatest majanduslikest oludest või on pärit maapiirkondadest ja äärealadelt, samuti toetatakse rahaliselt puuetega noorte osalemist. Kui olete aktiivne ja pühendunud noorterühm ja arvate, et võiksite rahastusele kvalifitseeruda, siis ärge kõhelge, vaid esitage taotlus siin.

10/12/22